لخته‌شدن خون توسط نانولوله های کربنی

دانشمندان دانشگاه تگزاس از مرکز علوم بهداشت هوستون و دانشمندان دانشگاه اوهایو می‌گویند :نانولوله‌های‌کربنی باعث فعال کردن پلاکت‌ها و به هم چسبیدن آنها می‌شوند که این فرآیند خود باعث ایجاد لخته در خون می‌شود.

دانشمندان دانشگاه تگزاس از مرکز علوم بهداشت
هوستون و دانشمندان دانشگاه اوهایو می‌گویند :نانولوله‌های‌کربنی باعث فعال کرد