خریداران و فروشندگان فناوری‌نانو در بن‌بست قیمت گذاری

۱۵ مهر ۱۳۸۴- بر طبق نظر شرکت لوکس (Lux) مشکل معاملات فناوری‌نانو، فروشندگان بیش از حد مطمئن و زیاده‌خواه هستند.
آیا قیمت‌های بالا مانعی در تجاری‌سازی فناوری‌نانو هستند؟ بر طبق گزارش جدید شرکت لوکس با عنوان بن‌بست قیمت‌گذاری در فناوری‌نانو رو به پایان است، جواب این سئوال بله است.

بر طبق نظر شرکت لوکس (Lux) مشکل معاملات فناوری‌نانو، فروشندگان بیش از حد مطمئن و زیاده‌خواه هستند.