سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلاری NaNoSyS در نانو

منبع سرمایه‌گذاری جدیدی به وسیله شرکت سرمایه‌گذاری EIDorado برای شرکت ‌Nanosys آغاز شد. این شرکت در نظر دارد در زمینه توسعه و تولید محصولاتی کار کند که منجر به ترکیب حق امتیازهایی در زمینه نانوساختارهای معدنی می شود که کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون دارند.