برگزاری پنجمین کنفرانس سالانۀ NanoBusiness در سال ۲۰۰۶

موسسۀ NanoBusiness اعلان کرد؛ پنجمین کنفرانس سالانه این موسسه درتاریخ ۱۷ الی ۱۹ می سال ۲۰۰۶ (۲۷ الی ۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۸۵) درنیویورک برگزار می‌شود.

New Page 1