همکاری آرژانتین و برزیل برای توسعه فناوری نانو

رئیس‌جمهور دو کشور آرژانتین و برزیل در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ سند همکاری را جهت ایجاد مرکز فناوری نانو آرژانتین – برزیل امضاء کردند.این مرکز مشابه مرکز فناوری‌زیستی آرژانتین برزیل است که در دو دهه گذشته موقعیت چشم‌گیری داشته است. این مرکز به صورت مجازی، تحقیقات مختلفی در زمینه فناوری نانو از گروه‌های کاری برزیل و آرژانتین جمع‌آوری می‌کند.

New Page 2