تقدیر از فیلم زاگرس در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

با توجه به اولین حضور جایزه جنبی توسعه علم و فناوری در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سال ۱۳۸۳، که حتی یافتن گزینه‌هایی برای بررسی مشکل بود، امسال و در دومین حضور این جایزه، سه فیلم شهر آشوب ، پروند&#۱۷۲۸ هاوانا و زاگرس مورد تقدیر قرار گرفتند.

New Page 2