مراکز جدید متقاضی عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی ایران

پس از دومین مرحله عضوگیری شبکه در شهریور ۱۳۸۴، تا اواسط بهمن سال جاری ۸ آزمایشگاه دیگر متقاضی عضویت در شبکه شدند که اسامی این مراکز به شرح زیر می‌باشد:

New Page 2