هند و نقش َآن در علم فناوری‌نانو

بنا به گفته یکی ازدانشمندان برجسته هند بنام ریو، این کشور در انقلاب فناوری‌نانو نسبت به دیگر کشورها فاصله چندانی ندارد و سرمایه‌گذاری بسیاری در این زمینه انجام داده است.

بنا به گفته یکی ازدانشمندان برجسته هند بنام ریو، این کشور در انقلاب فناوری‌نانو نسبت به دیگر کشورها فاصله چندانی ندارد و سرمایه‌گذاری بسیاری در این زمینه انجام داده است. بنا به گفته وی هند هماهنگی چندانی با انقلاب علمی نیمه‌هادی‌ها در دهه ۱۹۵۰ نداشته است. همچنین ریو برنده جایزه علمی هند، اشاره کرد که انقلاب اخیر علمی در طی پنج، شش سال اخیر در زمینه فناوری‌نانو قابل تکرار نخواهد بود.
اخیراً تحقیقات بسیاری در زمینه مفتول‌ها و نانو مدارها در سراسر دنیا صورت گرفته است،که در آینده به تولید نانوکامپیوترها منتهی می‌شود . هند در زمینه علم فناوری‌نانو همسطح با سایر کشورهاست. به گفته ریو کشور هند در برنامه‌های فناوری‌نانو خود بیشتر به نانومواد پرداخته است و نانوالکترونیک سهم کمتری دارد.
بنا به گفته وی انتخاب درست یک حوزه جهت سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو مسئله بسیار مهمی است. در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده اثرات فناوری‌نانو پدیدار می‌شود و جامعه جوان هند به این موضوع علاقمند می‌شوند و به بررسی آن می‌پردازند. داروهای هند وارد دور دوم آزمایش شده و طی سه سال آینده وارد بازار می‌شوند. همین طور دانشمندان مولکول آنتی‌TB را تولید کرده‌اند که در مرحله اول دوره‌های پزشکی مورد استفاده می‌باشد و در طی سه سال این تحقیق تکمیل می‌شود.