برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانولوله‌های کربنی در دانشگاه کردستان

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانولوله‌های کربنی با عنوان – بررسی رفتار الکترو شیمیایی کاتالاز و تیونین در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو تیوبهای کربن و به کار گیری آن در ساخت حسگرها وحسگرهای زیستی حساس به پر اکسید هیدروژن – در گروه شیمی دانشگاه کردستان ساعت ۱۱ صبح نهم اسفند ماه سال جاری در آمفی تئاتردانشکده علوم این دانشگاه برگزار خواهد شد.

New Page 2