برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
محاسبه اندیس وینر شبکه‌های شش گوشه ای و نانولوله ها
که توسط آقای بیژن سلیمانی در دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، با راهنمایی دکتر علی ایرانمنش و مشاوره دکتر سید احمد موسوی انجام شده است، ساعت ۱۶ چهارشنبه هفدهم اسفند ماه سال جاری در سالن سمینار این دانشکده برگزار خواهد شد.