معرفی پتنت : روکش نامحلول نانوذرات کربنات کلسیم مورد استفاده در صنعت کاغذسازی

معرفی پتنت با شماره WO2005103377 و عنوان روکش نامحلول نانوذرات کربنات کلسیم و رنگ‌ پایه مورد استفاده در صنعت کاغذسازی

نویسنده