برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانوسیم های کبالت در دانشگاه کاشان

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
– ساخت و بررسی خواص مغناطیسی نانوسیم های کبالت –
که توسط آقای علی خیاطیان در دانشکده علوم دانشگاه کاشان با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، با راهنمایی دکتر محمد الماسی انجام شده است، شنبه ساعت ۱۰ صبح بیستم اسفند ماه سال جاری در سالن کنفرانس این دانشکده برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:<