کنفرانس سرمایه گذارای درفناوری نانو در نیویورک

کنفرانس سرمایه گذاری در فناوری نانو در پانزدهم وشانزدهم ماه می ۲۰۰۶ در شهر Albany برگزار خواهد شد. این کنفرانس فرصت مناسبی برای آشنایی و ارتباط بیشتر با شرکتهای پویای نیویورکی و موفقیتهای آنان فراهم می آورد. مسئولین ایالت، سرمایه گذاران بنگاه ها، شرکتهای سهامی خاص و سرمایه گذاران خطر پذیر در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

کنفرانس سرمایه گذاری در فناوری نانو در پانزدهم وشانزدهم ماه می ۲۰۰۶ در هتل ماریوت و دانشکده Nanoscale Science and Engineering واقع در شهر Albany برگزار خواهد شد. این کنفرانس فرصت مناسبی برای آشنایی و ارتباط بیشتر با شرکتهای پویای نیویورکی و موفقیتهای آنان فراهم می آورد. مسئولین ایالت، سرمایه گذاران بنگاهها، شرکتهای سهامی خاص و سرمایه گذاران خطر پذیر در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.
سخنرانی اولیه این کنفرانس آقای جوزف برونو ، رهبر اکثریت سنای ایالتی، خواهد بود. همچنین دکتر Alain E. Kaloyeros نایب رییس ومدیراداری دانشکده Nanoscale Science و رییس شرکت Albany Nanotech به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.طرح”سرمایه گذاری درنیویورک” به صورت جدی در این کنفرانس مطرح خواهد شد.
یک شرکت کارگزار سهام با نام PURSHE KAPLAN STERLING INVESTMENTS که دفتر مرکزی آن واقع در شهر Albany ایالت نیویورک می باشد، برگزار کننده این کنفرانس خواهد بود. این شرکت دارای ۹۵ دفتر نمایندگی درسراسر ایالات متحده است و جزء بزرگترین کارگزاران مستقل سهام می‌باشد.