وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فناوری نانو

طبق گزارشی که Lux Research جدیداً با عنوان درک سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری نانو، منتشر کرده، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (VC) در تازه‌‌کارهایی که به عرصه نانو وارد شده‌اند نسبت به گذشته رشد قابل توجهی یافته است. مؤسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر طی سال ۲۰۰۵، ۴۸۰ میلیون دلار در شرکت‌های تازه کار سرمایه‌گذاری کرده و به این ترتیب از سال ۱۹۹۵ تاکنون سرمایه کلی بالغ بر ۲ میلیارد دلار شده است

طبق گزارشی که Lux Research جدیداً با عنوان درک سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری نانو، منتشر کرده، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (VC) در تازه‌‌کارهایی که به عرصه نا