دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه لایه های رویی غشاهای نانوکامپوزیتی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
– پایداری استاتیکی و رفتار رئولوژیکی تعلیقی های دوجزئی نانومتری مورد استفاده در ساخت لایه‌های رویی غشاهای نانوکامپوزیتی –
که توسط آقای حسین کریمیان در گروه پلیمر دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند، با راهنمایی آقای دکتر دکتر علی اکبربابالو و مشاوره آقای دکتر فرهنگ عباسی انجام شده است، سه شنبه ۱۲ ادیبهشت سال۱۳۸۵ در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار خواهد شد.

در راستای حمایت