پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشت&#۱۷۲۸ فناوری نانو برای سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ، ۶۳ دانشجو در رشته‌های مرتبط با علوم و فناوری‌نانو خواهند پذیرفت. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، در سال آینده تحصیلی در دو نوبت روزانه و شبانه در رشته‌های علوم و فناوری‌نانو، مهندسی نانوشیمی، ادوات نانوالکترونیک، نانوفیزیک، نانوترمودینامیک و نانومواد دانشجو می‌پذیرند.

دانشگاه

<