دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نانوکامپوزیت های مصرفی در ایمپلنت های دندانی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- آلومینا- زیرکونیا برای مصرف به عنوان ایمپلنت دندانی
که توسط آقای ایمان مباشرپور در پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک، با راهنمایی آقای دکتر مهران صولتی هشجین و آقای دکتر اصغر کاظم‌زاده انجام شده است، چهارشنبه ۲۰/۲/۸۵، ساعت ۱۳:۳۰در سالن کنفرانس این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

سمیناری با عنوان آشنایی با فناور