مسابقه مقاله نویسی با عنوان ایران ۱۴۰۰، یک خانه نانویی را توصیف کنید

دبیرخانه همایش آینده پژوهی، فناوری و چشم‌انداز توسعه در نظر دارد با همراهی باشگاه دانش‌آموزی نانو و حمایت سازمان ملی جوانان مسابقه مقاله نویسی در زمینه فناوری‌نانو برگزار کند، تا دانش‌آموزان به تحقیق در مورد آن ترغیب شوند. علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقه، باید در قالب یک مقاله، ویژگی‌های خانه‌ای را شرح دهند که در آن از فناوری‌نانو استفاده شده است.

فناوری

فناوری‌نانو عرصه نوظهوری است که بازار ایده‌های نو در آن داغ است و هر روز باید منتظر اتفاقی تازه بود. بسیاری معتقدند که تمام اتفاقاتی که تا به امروز در ای