برنامه ۷٫۳ میلیارد دلاری آلمان جهت توسعه تحقیقات

دولت آلمان از یک برنامه ۳/۷ میلیارد دلاری توسعه تحقیقات پرده‌برداری کرد. مبلغ قابل توجهی از این برنامه جهت فناوری‌های امنیتی اختصاص داده شده است.

دولت <a target="_blank" href="http://statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=84&lang=1">آلمان</a> برنامه ۷