افزایش سرمایه‌گذاری خطر پذیر در فناوری نانو در آمریکادر سال ۲۰۰۵

سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در سال ۲۰۰۵ بیش از دو برابر سال ۲۰۰۴ در شرکت‌های نانوی ایالات متحده سرمایه‌گذاری کردند. ارقام سرمایه‌گذاری شده حاکی از بلوغ نسل اول شرکت‌های نوپای نانو است که سرمایه گذاری آنها قبل از دهه جاری آغاز شده است.

سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در سال ۲۰۰۵ بیش از دو برابر سال ۲۰۰۴ در شرکت‌های نانوی ایالات متحده سرمایه‌گذاری کردند. ارقام سرمایه‌گذاری شده حاکی از بلوغ نسل اول شرکت‌های نوپای نانو است که سرمایه گذاری آنها قبل از دهه جاری آغاز شده است.
سرمایه‌گذاری فناوری نانو در ایالات متحده در سال ۲۰۰۵ به ۳۴۳٫۳ میلیون دلار یعنی ۱۲۱ درصد بیشتر از ۱۹۶٫۴ میلیون دلار سال ۲۰۰۴ رسید. تعداد سرمایه‌گذاری واقعی انجام شده در سال ۲۰۰۵ برابر ۵۱ فقره بود که نسبت به سال ۲۰۰۴ (۴۵ فقره) افزایش قابل توجهی نداشت.
سال ۲۰۰۵ با سرمایه‌گذاری یک تولید کننده پارچه‌های بهینه شده با نانومواد به نام شرکت NanoTex با ۳۵ میلیون دلار و یک شرکت تولیدکننده عایق‌های صوتی و حرارتی به نام Aspen Aerogels با ۳۰ میلیون دلار شروع خوبی داشت. در سه ماهه دوم، حجم سرمایه‌گذاری‌ها تفاوت زیادی نداشت اما در سه ماهه سوم تا حدودی کاهش یافت و در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۵ شاهد افزایش مجدد آن بودیم که شامل بزرگترین سرمایه‌گذاری سال و توسط Nano sys با ۴۰ میلیون دلار می‌شود.
در سطح وسیع‌تر از فناوری نانو، سرمایه گذاری در صنعت MEMS و میکروسیستم‌ها، در سال ۲۰۰۵ معادل ۱٫۰۶ میلیارد دلار و در ۱۲۲ فقره صورت گرفت. در سال ۲۰۰۴ این سرمایه‌گذاری‌ها معادل ۸۶۵ میلیون دلار و در ۱۲۶ فقره بوده است.
مبلغ سرمایهگذاری (میلیون دلار) تعداد سرمایهگذاری سال
۱۶٫۸ ۵ ۱۹۹۸
۴۴٫۳ ۷ ۱۹۹۹
۱۷۱٫۴ ۹ ۲۰۰۰
۱۱۹٫۳ ۲۱ ۲۰۰۱
۲۱۲٫۷ ۴۱ ۲۰۰۲
۳۰۱ ۳۴ ۲۰۰۳
۱۹۶٫۴ ۴۵ ۲۰۰۴
۴۳۴٫۳ ۵۱ ۲۰۰۵