ایران؛ رتبه دوم جهانی در جستجوی فناوری نانو

تمایل به جستجو در سایت گوگل (Google Trends) پارامتری است که نشان‌دهنده تمایل به جستجو در یک زمینه خاص در این سایت، نسبت به تمامی جستجوها در همه زمینه‌ها در یک منطقه خاص و در یک بازه زمانی خاص می‌باشد، که فناوری نانو در ایران در این شاخص بعد از هند رتبه دوم را در سال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به دست آورد.

پتنت یا حق ثبت اختراع

تمایل به جستجو در سایت گوگل (Google Trends) پارامتری
است که نشان‌دهنده تمایل به جستجو در یک زمینه خاص در این سایت، نسبت به
تمامی جستجوها در همه زمینه‌