سخنرانی با عنوان: طراحی معماری یک مرکز تحقیقاتی فناوری‌نانو

پنجشنبه چهارم خرداد ماه سال جاری، ساعت ۱۴تا ۱۶، سخنرانی با عنوان – طراحی معماری مرکز تحقیقات فناوری‌نانو – توسط آقای لطفی آذر، دانش‌آموخت&#۱۷۲۸ کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، در آمفی تئاتر پژوهشکده نانو مرکز تحقیقات فیزیک نظری برگزار خواهد شد. در این سخنرانی، آقای لطفی آذر، نتایج پایان نامه خود را ارائه خواهد نمود.

محققان چینی روش جدیدی بری تولید

سخنرانی با عنوان:

طراحی معماری یک مرکز تحقیقاتی فناوری‌نانو