فعالیت ۳۶ سایت، وب لاگ و زیر بخش مربوط به فناوری نانو در داخل کشور

با توجه به اطلاعات گردآوری شده در بانک اطلاعاتی سایتهای ایرانی فعال در زمینه فناوری‌نانودر پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، در حال حاضر ۳۶ سایت، وب لاگ و زیر بخش مربوط به فناوری‌نانو در داخل کشور فعال هستند.

شرکت زیمنس برای اولین بار از فنا

با توجه به اطلاعات گردآوری شده در بانک اطلاعاتی سایت‌های
ایرانی فعال در زمینه فناوری‌نانو در پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه
فناوری‌نانو