ثبت اختراع جدید در ذخیره‌سازی هیدروژن

شرکت Nanomix که یک شرکت الکترونیکی پیشتاز در زمینه ادوات تشخیصی و حسگری بوده و کاربردهای تشخیصی با ارزش بالا را تجاری نموده است، اختراع جدیدی در زمینه فناوری ذخیره هیدروژن در دفتر ثبت اختراعات ایالات متحده ثبت نموده است. این شرکت قبلاً نیز پنج اختراع در این زمینه ثبت نموده است.

شرکت Nanomix، که یک شرکت الکترونیکی پیشتاز در زمینه ادوات تشخیصی و حسگری است و کاربردهای تشخیصی با ارزش بالا را تجاری می‌کند، اختراع جدیدی در زمینه فناوری ذخیره هیدروژن در دفتر ثبت اختراعات ایالات متحده ثبت نموده است. این شرکت تاکنون پنج اختراع در این زمینه ثبت نموده است.
ذخیره‌سازی هیدروژن مؤثر، ایمن، و با دانسیته بالا، برای استفاده عملی و مقرون به صرفه در پیل‌های سوختی جدید ضروری است. این فناوری ، محدودیت‌های جاری ذخیره هیدروژن مایع را ندارد. Nanomix توانسته است با استفاده از این فناوری، موجب پیشرفت در سیستم‌های ذخیره هیدروژن شود، و قابلیت‌های لازم برای استفاده پیل‌های سوختی در اتومبیل‌ها و تجهیزات الکترونیکی قابل حمل را فراهم نماید.
رئیس و مدیر اجرایی این شرکت می‌گوید: ”ما بسیار خوشحال هستیم که توانسته‌ایم اختراعات روبه‌رشدی در زمینه ذخیره هیدروژن ثبت کنیم. این پیشرفت‌ها امکان ذخیره هیدروژن را در فشار پایین‌تر و دانسیته بالاتر نسبت به سیستم‌های امروزی فراهم، و در نتیجه منجر به تولید سیستم‌های انرژی مؤثر و ایمن می‌گردد. ما در حال جستجوی شرکای صنعتی جدید، برای توسعه مداوم سیستم‌های انرژی هیدروژنی مبتنی بر اختراعات ثبت شده هستیم.“
این اختراع ذخیره هیدروژن را با استفاده از مواد نانوساختاری جدید توضیح می‌دهد. استفاده از نانومواد برای ذخیره هیدروژن در دمای پایین، منجر به ایجاد پیوندهای شیمیایی، می‌گردد. این سیستم از ترکیبی از یک عایق دمایی و یک حصار برای ذخیره‌سازی و رهایش تدریجی هیدروژن، بهره می‌برد. با این فناوری می‌توان بر مشکلاتی همچون محدودیت زمان ذخیره‌سازی، مشکلات مربوط به وزن هیدروژن مایع، هیدرید فلزی و ذخیره هیدروژن به صورت گاز و در فشار بالا غلبه کرد.