برگزاری سمینار ۲۰۰۶ forum venture capital

سمینار venture capital forum 2006 در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن (۷ و ۸ تیرماه ۱۳۸۵) در Son Jose برگزار خواهد شد که طی آن نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از نو‌آوران در زمینه‌های علوم زیستی، داروسازی، فناوری زیستی و فناوری نانو، به همراه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.

سمینار venture capital forum 2006 در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن (۷ و ۸ تیرماه ۱۳۸۵) در Son Jose برگزار خواهد شد که طی آن نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از نو‌آوران در زمینه‌های علوم زیستی، داروسازی، فناوری زیستی و فناوری نانو، به همراه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. این سمینار سالانه باعث ایجاد ارتباط بین ایده‌پردازان و منابع تأمین مالی مراحل اولیه تحقیقات می‌شود و در نتیجه فرایند تجاری‌سازی را تسهیل می‌بخشد.
از سال ۱۹۹۳ که اولین دوره این سمینار برگزار شد، تاکنون ۶۰۰ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی، جهت تجار‌سازی ایده‌ها سرمایه‌گذاری شده است.
به گفته آقای Rohit مدیر موسسه larta، یکی از حامیان مالی ventute forum، با شدت گرفتن جریان سرمایه‌های خطرپذیر، venture forum بایستی مکان خود را از لس‌آنجلس به دره سیلیکون که مرکز نو‌آوری است، تغییر بدهد.
به گفته وی، venture forum در طی دو روز برگزاری سمینار،‌ می‌بایست سرمایه‌گذاران خطرپذیر را به سمت سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه تحقیق و راه‌اندازی شرکت‌ها در فناوری‌های نوین مانند فناوری نانو و اینترنت هدایت کند. ما معتقدیم کارآفرینان و شرکت‌های ارائه دهنده فناوری، نقاط تمرکز ما در مرحله سرمایه‌گذاری اولیه (قبل از محصول) هستند و ما بایستی ایده‌های آنان را وارد بازار تجاری‌سازی کنیم.
برخلاف نمایشگاهها و همایش‌هایی که به صورت مرسوم برگزار می‌شود، در همایش venture forum از طریق موسسه larta با منابع تأمین مالی ارتباط برقرار کرده و جریان سرمایه به سمت اجرای طرح‌های تحقیقاتی جریان خواهد یافت. موسسه larta از طریق ارتباط با موسسه ملی بهداشت (NIH)،‌ از پشتیبانی مؤسسات دولتی در روند تجاری‌سازی طرح‌ها در زمینه فناوری اطلاعات،‌ علوم و فناوری‌زیستی، فناوری داروسازی، برخوردار خواهد شد. موسسه larta همچنین با شبکه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر وسیعی در ارتباط است.
در مجموع موسسه larta توانسته است از این طریق، از سال ۱۹۹۳ تاکنون مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی شرکت‌ها را فراهم سازد.