محاسبه انتقال گرما در سطوح نانومقیاس

دانشمندان با استفاده از یک نانونوک با منبع گرمایی نانومقیاس توانسته‌اند یک سطح موضعی را بدون تماس با آن گرم کنند، که این کشف راهی به سوی ساخت ابزارهای گرمایی ذخیره داده و نانودماسنج‌ها خواهد بود.

دانشمندان با استفاده از یک نانونوک، با منبع گرمایی
نانومقیاس، توانسته‌اند یک سطح موضعی را بدون تماس با آن گرم کنند؛ این کشف
راهی به سوی ساخت ابزارهای گرمایی ذخیره اطلاعات و نانودماسنج‌ها خواهد
بود.
همه ساله نیاز بشر به ذخیره اطلاعات بیشت