روش جدید تولید انبوه نانولوله‌های کربنی

تولید انبوه ابزار نانوالکترونیکی به دلیل مشکلات موجود در آرایش و یکپارچه‌سازی نانولوله‌های کربنی به سختی انجام می‌شود. محققان کره جنوبی روشی توسعه داده‌اند که به کمک آن می‌توان نانولوله‌های کربنی تک دیواره را بدون استفاده از میدان الکتریکی یا مغناطیسی خارجی روی یک بستر جامد مرتب کرد. این روش اهمیت زیادی در تولید انبوه ابزار یکپارچه مبتنی بر نانولوله‌های کربنی دارد.

تولید انبوه ابزار نانوالکترونیکی به دلیل مشکلات
موجود در آرایش و یکپارچه‌سازی نانولوله‌های کربنی به سختی انجام می‌شود.
محققان