پیش‌بینی بازار فناوری نانو در سال ۲۰۱۵

فناوری نانو نوید کنترل خواص جدیدی از مواد را می‌دهد که زاییده ابعاد نانومقیاس ذرات است، همین خواص باعث گردید تا شرکت‌های خصوصی، دولت‌ها و سرمایه‌گذارهای خطرپذیر جهان در سال ۲۰۰۵، به ۱۰ میلیارد دلار در این فناروی سرمایه‌گذاری کنند و انتظار می‌رود، این روند در سال ۲۰۰۶ ثابت باقی بماند. به علاوه طبق پیش‌بینی‌های گزارش Lux research بازار کالاهای تولیدی مبتنی بر این فناوری در جهان در سال ۲۰۱۵ به رقم ۶/۲ میلیارد دلار می‌رسد.

فناوری‌نانو، کنترل خواص جدیدی از مواد را نوید می‌دهد؛
خواصی که زاییده ابعاد ذرات در مقیاس نانو است و باعث سرمایه‌گذاری ۱۰
میلیارد دلاری شرکت‌های خصوصی، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خط