ورود نانو علف‌کش‌ها به صنعت کشاورزی

دانشمندان در حال ساخت، نانوعلف‌کشی هستند، که این امکان را برای کشاورزان فراهم می‌کند تا بدون استفاده از مواد شیمیایی علف‌های هرز مزارع خود را از بین ببرند. تولید این علف‌کشی نتیجه تلاش مشترک دانشمندان مکزیکی و هندی است و امید می‌رود که به توسعه و بسط چشم‌اندازهای فناوری نانو در صنایع غذایی بینجامد.

New Page 1

دانشمندان در حال ساخت، نانوعلف‌کشی هستند، که
این امکان را برای کشاورزان فراهم می‌کند تا بدون استفاد