برگزاری همایش دانشجویی کاربردهای شیمی در صنعت با محوریت نانوشیمی

انجمن علمی گروه شیمی دانشگاه اصفهان&#۸۳۰۱، در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به برگزاری اولین همایش دانشجویِِی کاربردهای شیمی در صنعت نماید.

New Page 1

انجمن علمی گروه شیمی دانشگاه اصفهان در جهت حرکت به
سمت صنعتی شدن و ایفای نقش گسترده‌ علم شیمی در پیشرفت همه جانبه صنایع
مختلف، در نظر دارد با همکار