معرفی کتاب هفته: جنبه‌های آماری و دینامکی سیستم‌های مزوسکوپی

تمرکز اصلی‌ این کتاب روی دینامیک و آمار سیستم‌های مزوسکوپی است، در عین حال توجه ویژه‌ای به موضوعاتی نظیر بی‌نظمی‌های کوانتومی، موضعی کردن، نویز، نوسانات و اپتیک مزوسکوپی و انتقالات کوانتومی در نانوساختار دارد. کتاب حاضر همچنین برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل به آشنایی با این زمینه تحقیقاتی دارند، بسیار مفید است.

مطالعه سیستم‌های مزوسکوپی به عنوان زیرمجموعه‌ای از
فیزیک حالت جامد، زمینه جدید و وسیعی از تحقیقات را گشوده است. این کتاب با
پیگیری رشد سریع این زمینه به