معرفی محصول: ضد عفونی کننده نانوامولسیونی

این ماده امولسیونی، ضدعفونی را در یک مرحله و تمیز‌‌تر انجام می‌دهد. درحال حاضر این محصول تنها ضدعفونی‌کننده ثبت‌شده در بخشIV Tox در EPA آمریکا می‌باشد.

نام محصول: ضد عفونی کننده نانوامولسیونی
نام تجاری : EcoTru®