معرفی محصول: پوشش برای درمان سوختگی

این محصول شامل لایه‌ای از ابریشم مصنوعی و گاز پلی استری است که بین دو لایه از نقره لایه نشانی‌شده با شبکه پلی اتیلن دانسیته بالا ((HDPE قرار گرفته می شود.

نام محصول: پوشش برای درمان سوختگی
نام تجاری ®:<