معرفی محصول: دستگاه تصفیه هوای داخل ساختمان‌ها

این دستگاه بسیار سبک، گازهای مضر ناشی از سوخت یا دود توتون، ذرات آلرژی‌زا، بوی کپک‌زدگی یا ماندگی و دود پلاستیک‌ها، رنگ‌ها و روغن‌ها و عطرها و تمیزکننده‌ها را تجزیه می‌کند و مواد شیمیایی آلی فرار (VOCs) و آئروسل‌های ‌‌زیستی را که غلظت آن ها داخل منزل بیشتر از محیط بیرون است، اکسید می‌‌کند

عنوان محصول: دستگاه تصفیه هوای داخل ساختمان‌ها
نام شرکت تولید کننده: Technologies Nanotwin