سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری دولت سنگاپور جهت پذیرش استانداردهای صنعتی

دولت سنگاپور در طی ۵ سال آینده ۵۰ میلیون دلار سنگاپور برای توسعه و رشد برنامه‌های ‏استانداردسازی سرمایه‌گذاری می‌کند. ‏

دولت سنگاپور در طی ۵ سال آینده ۵۰ میلیون دلار