آغاز به کار شبکه فناوری نانو در انگلستان

شبکه مراکز فناوری نانو انگلستان که در بر گیرنده ۲۲ مرکز فناوری نانو این کشور می باشد رسما آغاز به کار نمود. در راستای حمایت از این شبکه دولت انگلیس مبلغ ۵۰ میلیون پوند به این شبکه اختصاص داده است.

شبکه مراکز فناوری نانو انگلستان که در بر گیرنده ۲۲ مرکز فناوری نانو این کشور می باشد رسما آغاز به کار نمود. در راستای حمایت از این شبکه دولت انگلیس مبلغ ۵۰ میلیون پوند به این شبکه اختصاص داده است.
آقای لرد ساینبری وزیر علوم و نوآوری خاطر نشان می‌کند دولت انگلیس اعتقاد دارد که فناوری نانو از طریق توسعه مواد و محصولات جدید، پتانسیل ایجاد منافع قابل توجهی برای صنعت و جامعه را دارد. شبکه مراکز فناوری نانو مثال خوبی برای فعالیت‌های دولت در جهت توسعه اقتصاد دانش محور میباشد.
با پنج مرکزی که اخیرا فعالیتهای خود را آغاز کردهاند، شبکه مراکز فناوری نانو تکمیل شده و دولت انگلیس شبکهای از تسهیلات را ایجاد کرده است که در سطح جهانی مطرح می‌باشد و به طور قابل توجهی توانایی صنعت برای بهره‌یرداری از فناوری نانو را افزایش داده است.
شبکه مراکز فناوری نانو ایده‌های ناب را به کسب و کارها معرفی خواهد نمود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری قابل توجهی از طرف دولت انگلیس ، سازمان‌های منطقه‌ای و … برای این شبکه صورت می‌گیرد لذا به نظر می‌رسد این آرمان محقق خواهد شد. با آغاز به کار شبکه مراکز فناوری نانو، کشور انگلیس می‌تواند به عنوان رهبر نوآوری و انتقال دانش در شرایط اقتصادی جدید مطرح گردد و برای خود در این حوزه جایگاه قابل قبولی کسب نماید.
به طور کلی هدف از ایجاد شبکه مراکز فناوری نانو ،کمک به بهره‌برداری از پتانسیل تجاری کاربرد‌های فناوری نانو می‌باشد.