رقابت اروپا با آمریکا و کشورهای شرق آسیا در فناوری نانو

طبق گزارش مؤسسه Marks & clerk، تعداد ثبت اختراعات کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا و کشورهای شرق آسیا، به ویژه در بخش الکترونیک بسیار کمتر است. از آنجایی که محققان معتقدند که فناوری نانو صنعت الکترونیک را متحول خواهد نمود، لذا این امر برای کشورهای اتحادیه اروپا نگران کننده است.

۲۹ آبان ۱۳۸۵- طبق گزارش مؤسسه مارکس و کلارک، تعداد ثبت اختراعات کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا و کشورهای شرق آسیا، به ویژه در بخش الکترونیک، بسیار کمتر است. عقیده محققان مبنی بر تحول صنعت الکترونیک به وسیله فناوری نانو، کشورهای اتحادیه اروپا را نگران ساخته است.
بودجه تحقیق و توسعه کشورهای اروپایی در زمینه فناوری نانو، در مقایسه با آمریکا و کشورهای شرق آسیا چندان تفاوتی ندارد. تاکنون کل سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در تحقیق و توسعه فناوری نانو ۴/۲ میلیارد دلار و برای آمریکا و کشور ژاپن به‌ترتیب ۶/۳ و ۸/۲ میلیارد دلار بوده است.
در بازه زمانی ۲۰۰۵- ۲۰۰۰ تنها هشت درصد از ثبت اختراعات حوزه نانو الکترونیک در اروپا تجاری‌سازی شده‌اند که از بین ۳۰ شرکت برتر فناوری نانو در حوزه الکترونیک، تنها دو شرکت Philips و Infineon از کشورهای اروپایی هستند. تجاری‌سازی کاربردهای فناوری نانو در اروپا با توجه به میزان سرمایه‌گذاری این کشورها بسیار ضعیف است.
برخی از موانع اصلی تجاری‌سازی کاربردهای نانوالکترونیک در کشورهای اروپایی شامل موارد زیر است:
شرکت‌های اروپایی به تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی خود توجه ندارد؛
حمایت از حقوق مالکیت معنوی در این کشورها ضعیف است؛
موانع فرهنگی متعددی در انجام تحقیقات مشترک بین این کشورها، وجود دارد؛
در این کشورها برخلاف آمریکا ارتباط تنگاتنگی بین مراکز دانشگاهی و کسب و کارها وجود ندارد؛
در کشورهای اروپایی از آنجا که دولت اکثر مراکز تحقیقاتی را به لحاظ مالی تأمین می‌کند، این مراکز به تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی خود اهمیت نمی‌دهند. اما در آمریکا به خاطر اتکای مراکز دانشگاهی به منابع مالی بخش خصوصی، با فشار این مراکز، دانشگاه‌ها مجبورند یافته‌های تحقیقاتی خود را هر چه زودتر تجاری کنند–؛
در کشورهای اروپایی برخلاف کشورهای شرق آسیا شرکت‌های بزرگ تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در حوزه نانوالکترونیک ندارند.
به نظر می‌رسد توجه به مالکیت معنوی به عنوان ابزاری برای ورود به مشارکت‌های تجاری‌سازی و حمایت از حقوق مادی و معنوی شرکت‌های توسعه‌ دهنده نتایج تحقیقات، از طرف دانشگاه‌ها و دولت‌ها هر روز پررنگ‌تر می‌شود.