توسعه تراشه‌های حسگر تصویر جدید در کره جنوبی

محققان کره‌ای موفق به ساخت تراشه حسگر تصویری شده‌‌اند که قابلیت گرفتن تصاویر متحرک در محیط‌های تاریک مانند سالن‌های تئاتر یا تونل‌های زیرزمینی بدون استفاده از فلش را برای دوربین‌های دیجیتالی فراهم می‌کند.

محققان کره‌ای موفق به ساخت تراشه حسگر تصویری شده‌‌اند
که قابلیت گرفتن تصاویر متحرک در محیط‌های تاریک مانند سالن‌های تئاتر یا
تونل‌های زیرزمینی بدون استفاده از فلش را برای دوربین‌های دیجیتالی فراهم
می‌کند.

این تراشه آشکارساز نوری منفرد( SMPD)