تشکیل مجمع کسب و کار نانو در استرالیا

مجمع کسب وکار نانو در استرالیا یک سازمان ملی است که با هدف جذب شرکت‌های بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه فناوری‌نانو تشکیل شده است.

مجمع کسب وکار نانو در استرالیا یک سازمان ملی است که با هدف جذب شرکت‌های بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه فناوری‌نانو تشکیل شده است.


اهداف اصلی این مجمع شامل موارد زیراست:

  • جمع آوری اطلاعات در مورد توسعه فناوری‌نانو و مواردی که صنعت، مقررات و سیاست‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
  • تشکیل گردهمایی‌هایی جهت ایجاد تعامل بین شرکت‌های فناوری‌نانو، عرضه‌کنندگان مواد اولیه و همکارن آن‌ها.
  • انتقال نیازهای صنعت به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران.
  • تشکیل گروه‌های مشاوره راهبردی.
  • تشکیل همایش‌های منظم در مورد علایق کسب و کارها و مکانیزم‌هایی جهت جمع‌آوری و توزیع اطلاعات.