پیشگامی ۱۴۸ شرکت دنیا در فناوری نانو

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا محصولاتی را که از فناوری نانو استفاده کرده‌اند به فروش می‌رسانند و برخی شرکت‌های دیگر نیز در حال توسعه محصولات و کاربردهای جدید هستند.

طی ۱۸ ماه گذشته فعالیت شرکت‌های مختلف جهان در حوزه‌ فناوری‌نانو به طور چشمگیری افزایش یافته است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا محصولاتی را که از فناوری‌نانو استفاده کرده‌اند به فروش می‌رسانند و برخی شرکت‌های دیگر نیز در حال توسعه محصولات و کاربردهای جدید هستند. طبق بررسی‌های مؤسسه Lux Research از ۱۳۳۱ شرکت بزرگ دنیا و مصاحبه‌ با ۳۵ نفر از مدیران شرکت‌های موفق، نتایج جالب توجهی به دست آمده است. شرکت‌های مختلف دنیا در سال ۲۰۰۵ مبلغ ۲/۳ میلیارد دلار در R&D فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری نمودند و ۳۲ میلیارد دلار از طریق فروش محصولات مرتبط با فناوری‌نانو درآمد کسب کردند.

برخی از نتایج به دست آمده از بررسی‌های مؤسسه Lux Research

فناوری‌نانو صنایع مختلف را به روش‌های مختلف تحت تأثیر قرار خواهد داد. در صنایعی مانند داروسازی، نیمه‌هادی‌ها، و هوا و فضا، که از فناروی نانو بسیار متأثیر بوده‌اند، تأثیر زیادی در آنها شرکت‌هایی مانند Merk و Boeing خطوط تولید کاملاً جدیدی راه‌اندازی خواهند کرد، به طوری که این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد خط تولید، حداقل به میزان ۲۰ درصد خواهد گردید. در داروسازی به فرایندهای جدید برای نوآوری‌‌هایی مانند ابزارهای دارورسانی نیاز است. در صنایعی مانند خودروسازی و مواد غذایی که فناوری‌نانو تأثیرکمتری در آنها خواهد داشت، شرکت‌های مانند Ford و Kraft به دنبال بهبود تدریجی و گسترده از طریق استفاده از فناوری‌نانو هستند.
امروزه ۱۴۸ شرکت دارای برنامه پیشگامی ساختارمندی در فناوری‌نانو هستند و پیش‌بینی می‌شود تعداد این شرکت‌ها در سال ۲۰۰۸ به ۲۹۰ شرکت برسد. انتظار و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف در R&D فناوری‌نانو به ۱۲ میلیارد دلار برسد، با این وجود شرکت‌های دنیا باید راهبردهای جدیدی برای توسعه محصول، مالکیت معنوی، بازاریابی، رابطه با تأمین‌کنندگان مواد اولیه و مراکزR&D، تدوین نمایند