پنجره‌های UPVC با روکشی از نانومواد برای مصارف خانگی و صنعتی

۶۶ یک سیلانت (درز گیر) الکلی مبتنی بر فناوری نانو است که به روی UPVCها قبل،‌ و بعد از نصب قرار می‌گیرد و UPVCها را از گزند باران‌های اسیدی، مدفوع پرندگان و رنگ پریدگی حاصل از تأثیر اشعه UV مصون می‌دارد.

Nanocohservasea1 66 توسط شرکت Eurochem chemicals
برای صنعت پنجره UPVC تهیه شده است. ۶۶ یک سیلانت (درز گیر) الکلی مبتنی بر
فناوری نانو است که به روی UPVCها قبل،‌ و