ساخت کاردهای نانومتری با نانولوله ‌های کربنی

محققان انستیتو ملی استاندارد و فناوری و دانشگاه کلرادو نوعی کارد نانولوله کربنی طراحی کرده‌اند که مشابه یک کارد مغتولی محکم عمل می‌کند.

۳ دی- محققان انستیتو ملی استاندارد و فناوری و
دانشگاه کلرادو، نوعی کارد نانولوله کربنی طراحی کرده‌اند که شبیه یک کارد
مفتولی محکم عمل می‌کند. محققان انستیتو ملی استاندارد و فناوری و دانشگاه
کلرادو نوعی کارد نانولوله کربنی طراحی کرده‌اند که مشابه یک کار