چارچوبی برای ارزیابی ایمنی فناوری نانو

به گفته آقای Sergio Ostria معاون ICF هدف از انجام این مطالعه این بوده است تا بدانیم که ایالات متحده چگونه در عین اینکه پیامدهای ایمنی، سلامت و محیطی فناوری نانو را مد نظر قرار می‌دهد به توسعه فناوری نانو می‌پردازد.

۵ بهمن – ICF گزارشی را در مورد پیامدهای محیطی و سلامتی فناوری‌نانو
منتشر نموده است. این گزارش با عنوان Characterizing the Environmental, Health,
and Safety