سرمایه‌گذاری ۵/۳ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در فناوری‌نانو

کل بودجه این برنامه هفت ساله ۵۲۱/۵۰ میلیارد یورو می‌باشد. لازم به ذکر است که در چارچوب FP7 در حدود ۳/۵ میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف علم و فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری خواهد شد.

۵ بهمن – بزرگ‌ترین برنامه مالی تحقیق و توسعه فناوری اتحادیه
اروپا (FP7) از اول ژانویه ۲۰۰۷ آغاز به کار نمود. بودجه این برنامه هفت ساله۵۲۱/۵۰  میلیارد یورو می‌باشد. علاوه بر این بودجه، ۷/۲  میلیارد یورو نیز برای
تحقیقات برنامه هسته‌ای اروپا (Euratom) ، که برنامه‌ای پنج ساله می‌باشد، اختصاص
یافته است.
هدف FP7 تحقق اهداف برنامه‌های تحقیقاتی قبلی می‌باشد که از طریق چهار برنامه ویژه
زیر اجرا خواهد شد:
• برنامه«Cooperation»: این برنامه به دنبال حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی مختلفی
است که به وسیله سازمان‌های تحقیقاتی گوناگون در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. هدف
این برنامه کسب پیشگامی در حوزه‌های کلیدی علم و فناوری می‌باشد.
• برنامه«Ideas»: هدف این برنامه ارتقای پویایی، خلاقیت و برتری تحقیقاتی اروپا در
حوزه‌های علمی جدید از طریق حمایت از تحقیقاتی است که به منابع مالی زیادی نیاز
دارند.
• برنامه«People»: هدف این برنامه ارتقای کیفیت کاری محققان و افزایش تعداد آنها می‌باشد.

• برنامه«Capacities»: این برنامه به دنبال ارتقای توانایی تحقیقاتی در اروپا و
اطمینان نسبت به استفاده بهینه از آنها می‌باشد.
FP7 بایستی با افزایش همکاری بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، SMEs و سازمان‌هایی
که در زمینه‌های مختلف دارای فعالیت‌های تحقیقاتی هستند، موجب افزایش مشارکت در
حوزه‌های مختلف تحقیقاتی گردد.
لازم به ذکر است که در چارچوب FP7 در حدود ۵/۳  میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف
علم و فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری خواهد شد.