دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه علوم نانو

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
– برخی خواص ساختاری گراف های فولرین –
که توسط آقای امیر بهرامی در پردیس دانشکده‌های علوم دانشگاه تهران، با راهنمایی آقای دکتر یوسفی آذری و آقای دکتر اشرفی انجام شده است، سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۵ ساعت ۱۵ بعد از ظهر در کلاس ۲۲۵ پردیس علوم این دانشگاه برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
” برخی خواص ساختاری گراف های فولرین “

که توسط آقای امیر بهرامی در پردیس دانشکده‌های علوم دانشگاه تهران، با راهنمایی
آقای دکتر یوسفی آذری و آقای دکتر اشرفی انجام شده است، سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۵
ساعت ۱۵ بعد از ظهر در کلاس ۲۲۵ پردیس علوم این دانشگاه برگزار خواهد شد.
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود
اینجا را
کلیک کنند.
چکیده:
اولین فولرین‌های کشف شده، باکی‌بال‌ها بودند که به علت شباهت با گنبد ژئودزی
آرشیتکت معروف باکمینستر فولر، باکمینستر فولرین نامیده می‌شود. این ماده را ریچارد
اسمالی و رابرت کرل و هاری کروتو در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه رایس هوستون کشف کردند.
این افراد به خاطر اکتشافشان در جایزه نوبل در ۱۹۹۶ با یکدیگر شریک شدند. کاربردهای
فراوان فولرین‌ها در فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی منجر به مطالعه نظری گراف‌های فولرین
گردیده است. یک گراف فولرین،‌گرافی است مسطح، سه منتظم و سه همبند که دوازده وجه آن
پنج ضلعی منتظم و سایر وجوه آن شش ضلعی منتظم هستند. یکی از مسائل مهم این بخش
بررسی وجود فولرین‌هایی با این خاصیت است که در آنها هیچ دو پنج ضلعی دارای یال
مشترک نباشند. این مسأله به ازاء nهای زوج کمتر از ۳۸۵ به طورکامل توسط P.W.Fowler
و D.E.Manolopolous در مجموعه‌ای از چندین مقاله در دو دهه اخیر به دست آمده است.
هدف این پایان‌نامه بررسی و مطالعه این مسأله برای سایر مقادیر n است.