معرفی محصول: مکمل‌های غذایی

معرفی: مکمل‌های نانویی منیزیم و کلسیم بسیار سریع جذب سلول‌های بدن می‌شوند. سطح تماس این ذرات نانویی ۱۲۵۰ بار بیشتر از ذرات و مکمل‌های معمولی است. بنابراین سریع و کامل جذب می‌شوند و به‌دلیل اندازه بسیار کوچکی که دارند به‌آسانی از غشاهای سلولی عبور کرده، وارد سیستم گردش خون می‌شوند. Cal / Mag نانویی از منابع گیاهی طبیعی ساخته شده است که عوارض جانبی این محصول را کاهش می‌دهد.

نام محصول: مکمل‌های غذایی
نام تجاری: Nano Calcium/ Magnesium
نام شرکت: Mag – I – Cal. Com
کشور: آمریکا
معرفی: مکمل‌های نانویی منیزیم و کلسیم بسیار سریع جذب سلول‌های بدن می‌شوند. سطح
تماس این ذرات نانویی ۱۲۵۰ بار بیشتر از ذرات و مکمل‌های معمولی است. بنابراین سریع
و کامل جذب می‌شوند و به‌دلیل اندازه بسیار کوچکی که دارند به‌آسانی از غشاهای
سلولی عبور کرده، وارد سیستم گردش خون می‌شوند. Cal / Mag نانویی از منابع گیاهی
طبیعی ساخته شده است که عوارض جانبی این محصول را کاهش می‌دهد.
جذب این محصول صددرصدی است ولی قرص‌ها و کپسول‌های کلسیم و منیزیم معمولاً فقط بین
۱۰ تا ۱۵ درصد مؤثرند. این محصول مخلوطی از نمک گلوکنات کلسیم و کربنات منیزیم و
مقداری اسید استیک است. اگر مقدار زیادی کلسیم یک‌باره به سلول‌ها برسد باعث مرگ آن‌ها
می‌شود ولی حضور منیزیم که در جذب، رقیب کلسیم است مانع از مرگ سلولی می‌شود. این
مکمل برای گرفتگی عضلات و ماهیچه‌ها، کمر درد، افزایش توده استخوانی، کاهش فشار
روانی و درد مفاصل مفید است.