همکاری هند و انگلیس در فناوری نانو

دولت انگلیس تلاش می‌کند تا در حوزه فناوری‌نانو با کشورهای مختلف همکاری برقرار نماید تا از این طریق بتواند از مزیت‌های بالقوه دیگر کشورها در راستای توسعه پایدار فناوری‌نانو استفاده نماید.

هند و انگلیس به دنبال تشکیل کارگروه مشترک در حوزه فناوری‌نانو
برای تسریع توسعه این فناوری‌ هستند. دولت انگلیس تلاش می‌کند تا در حوزه فناوری‌نانو
با کشورهای مختلف همکاری کند تا از مزیت‌های بالقوه دیگر کشورها در توسعه پایدار
فناوری استفاده کند.
به گفته باب درایور، رئیس بخش فناوری‌های نوین سازمان تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس
(UKTI)، این گروه با استفاده از قوت‌های فناوری طرفین، باعث توسعه بیشتر فناوری‌نانو
می‌شود. این در حالی است که پیشگامی فناوری‌نانو بین هند و انگلیس آغازی برای توسعه
همکاری‌ها بین دو کشور در این حوزه محسوب می‌شود.
UKTI که مسئولیت جذب سرمایه برای بخش R&D را بر عهده دارد، فناوری‌نانو را به عنوان
یکی از اولویت‌های خود برای جذب سرمایه انتخاب کرده است. پیش‌بینی می‌شود بازار
محصولات فناوری‌نانو طی ۱۲ تا ۱۵ سال آینده، سالانه ۴۴ درصد رشد داشته باشد. فناوری‌نانو
سالانه حدود ۲۳ میلیارد یورو برای اقتصاد انگلیس درآمد دارد که پیش‌بینی می‌شود این
میزان تا سال ۲۰۱۵ دوبرابر شود.
طبق گزارش اخیر UKTIتعداد شرکت‌های فعال انگلیسی در حوزه فناوری‌نانو بین سال‌های
۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ حدود دو برابر شده است. هر چند سرمایه‌گذاری دولت انگلیس در این حوزه
حائز اهمیت است، ولیکن نقش اصلی دولت ارائه حمایت‌ها، آموزش، بازاریابی و شناسایی
دیگر عرضه‌کنندگان محصولات نانو در نقاط مختلف دنیاست.