برگزاری کنفرانسی با عنوان نانوذرات برای کاربرد در صنایع اروپا

انستیتو فناوری نانو اروپا اقدام به برگزاری کنفرانسی با عنوان نانوذرات برای کاربرد در صنایع اروپا کرده است که در ۲۴-۲۵ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی در لندن برگزار می گردد.

انستیتو فناوری نانو

انستیتو فناوری نانو اروپا اقدام به برگزاری کنفرانسی با
عنوان “نانوذرات برای کاربرد در صنایع اروپا” کرده است که در ۲۴-۲۵ اکتبر سال ۲۰۰۷
میلادی در لندن برگزار می گردد.

 موضوعات این کنفرانس به شرح زیر است:
۱) اندازه گیری، تعیین مشخصات و استاندارد سازی
۲) صنعتی سازی و فرآیندسازی در حوزه فناوری نانو
۳) قوانین سازی، بررسی ریسک و اثرات زیست محیطی
از علاقمندان حوزه فناوری نانو دعوت شده است که در این کنفرانس در مقوله های
استانداردسازی و تعیین مشخصات و صنعتی سازی این فناوری مقالات کاربردی خود را ارسال
نمایند. لازم به ذکر است که مقالات تجاری ارایه شده به این کنفرانس مورد پذیرش واقع
نخواهند شد.
آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات:
۳۰ مارس ۲۰۰۷ میلادی