برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانولوله های کربنی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه جذب سطحی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله های کربنی که بوسیله خانم محدثه ایزدی انجام و توسط آقای دکتر عبداله سلیمی در دانشگاه کردستان انجام شده است، جهارشنبه ۱۶/۱۲/۸۵ ساعت ۱۰ در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
« مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و بررسی پایداری کمپلکسهای جذب سطحی شده Ru(III)
بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربن یک لا یه و چند لایه
وکاربرد آنها در الکتروکاتالیز و الکتروآنالیز و اندازه گیری مترونیدازول و
راینیتیدین با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربن یک
لایه»

ارائه دهنده:
محدثه ایزدی

استاد راهنما:
دکتر عبداله سلیمی

زمان:
چهارشنبه ۱۶/۱۲/۸۵ ساعت ۱۰

مکان:
آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود
اینجا
را کلیک کنند.

چکیده:
نانولوله های کربن از اعضای جدید خانواده کربن هستند که به دلیل داشتن اندازه هایی
در حد نانو در ساخت میکروالکترودها کاربرد فراوانی دارند . به دلیل استحکام مکانیکی
و پایداری شیمیایی و با توجه به هدایت الکتریکی بالا به عنوان حد واسط انتقال
الکترون بین گونه ها وسطح الکترود به کار برده میشوند در این تحقیق برای اندازه
گیری مترو نیدازول ورانیتیدین از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های
کربن تک لایه استفاده شده است.که به دلیل خاصیت آنتی باکتریایی مترو نیدازول و آنتی
هیستامینی رانیتیدین اندازه گیری آنها اهمیت درمانی فوق العاده ای دارد .کاهش فوق
پتانسیل و افزایش شدید در جریان پیک در مقایسه با الکترود کربن شیشه ای اصلاح نشده
نشان دهنده کارایی فوق العاده این الکترودهای اصلاح شده به عنوان حسگر در تعیین
عیارهای این ترکیبات است. برای اندازه گیری مترونیدازول حد تشخیص (۳/۶۳ نانومول) و
رانیتیدین (۹۲/۷۶ نانومول) بدست آمد. همچنین حساسیت الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده
با نانولوله تک لایه برای اندازه گیری مترو نیدازول (نانوآمپربرمیکرومول
۵/۳۹)وراینیتیدین(۷/۲۴ نانوآمپربرمیکرومول) حاصل شده است. از این الکترودها برای
اندازه گیری این ترکیبات در نمونه های دارویی (قرصها) استفاده شده است. همچنین صحت
روش با بکار گیری آن در اندازه گیری این ترکیبات در سرم خون ارزیابی شد.