معرفی پایان نامه :سنتز سوپرا مولکول‌های دندریمری در مقیاس نانو و بررسی کاربردهای آنها به عنوان کریره

در این کار تحقیقاتی دسته جدیدی از ترکیبات دندریمری با روش‌های سنتزی مختلف تهیه شده‌اند وکاربردهای آنها ‏در مقیاس نانو مورد بررسی قرار گرفته است. دسته ای از دندریمرهای تهیه شده در این کار تحقیقاتی که اهمیت آنها ‏از سایر دندریمرهای تهیه شده بیشتر است، دندریمرهای بر پایه سیتریک اسید می‌باشند. این ترکیبات با استفاده از ‏روش واگرا و یک هسته پلی اتیلن گلیکول تهیه شدند.حاصل این رساله دکتری بیش ‏از یازده مقالهISI‏ و بیست مقاله در سمینارهای داخلی و خارجی بوده است.‏

عنوان : سنتز سوپرا مولکول‌های دندریمری در مقیاس نانو و
بررسی کاربردهای آنها به عنوان کریرها
دانشجو : محسن عادلی
استاد راهنما: دکترحسن نمازی
استاد مشاور: دکتر علی اکبر انتظامی
دانشگاه: دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی
مقطع: دکترا
تاریخ شروع: ۱۳۷۹
تاریخ اتمام: ۱۳۸۴

در این کار تحقیقاتی دسته جدیدی از ترکیبات دندریمری با روش‌های سنتزی مختلف تهیه
شده‌اند وکاربردهای آنها ‏در مقیاس نانو مورد بررسی قرار گرفته است. دسته ای از
دندریمرهای تهیه شده در این کار تحقیقاتی که اهمیت آنها ‏از سایر دندریمرهای تهیه
شده بیشتر است، دندریمرهای بر پایه سیتریک اسید می‌باشند. این ترکیبات با استفاده
از ‏روش واگرا و یک هسته پلی اتیلن گلیکول تهیه شدند.
سه نسل از این دندریمرهای بر پایه سیتریک اسید تهیه شده ‏است که خواص و کاربردهای
هر نسل تا حد امکان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از کاربردهای این دسته از
‏دندریمرها این است که می‌توان از آنها به عنوان حمل کننده‌هایی در مقیاس نانو
استفاده نمود. با توجه به اینکه حفره ‏داخلی دندریمرها دارای ابعاد نانو است
مولکول‌های مهمان متنوعی را می‌توان توسط آنها حمل نمود و خصوصا ‏اینکه می‌توان
مطمئن شد که اجزا مهمان به‌صورت مولکولی حمل می‌شوند ونه تجمعهای مولکولی.
کارهایی در ‏زمینه استفاده از دندریمرهای بر پایه سیتریک اسید جهت حمل داروها صورت
گرفته است که هم اکنون نیزادامه ‏دارد. نوع دیگری از ترکیبات دندریمری نیز تهیه
شده‌اند که حاوی هسته پلی اتیلن گلیکول و دندرون‌های تری آزین ‏می‌باشند کاربردهای
این دسته از دندریمرها نیز جهت حمل مولکول‌های مهمان مورد بررسی قرار گرفته است و
‏نتایج بسیار جالبی در این زمینه حاصل شده است. دسته آخر ترکیبات دندریمری که در
این کار تحقیقاتی تهیه شده ‏اند، دندریمرهای بر پایه پلیمرهای پرشاخه گلیسرول
هستند. ترکیبات تهیه شده بر پایه پلی گلیسرول دارای ‏اندازه‌هایی بین پانزده تا
پنجاه نانومتر بوده و خوشبختانه در برخی از موارد یک مولکول آنها قادر است تا بیش
از ‏پنجاه مولکول مهمان را حمل نماید. کاربردهای این دسته از ترکیبات نیز در
زمینه‌های دارو رسانی و حمل ‏کاتالیست‌ها به نتایج قابل قبولی منجر شده است که کار
در این زمینه نیز ادامه دارد.
حاصل این رساله دکتری بیش ‏از یازده مقالهISI‏ و بیست مقاله در سمینارهای داخلی و
خارجی بوده است.‏